Moekes Privacy Policy

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Moekes Maaltijd B.V., hierna te noemen Moekes Maaltijd. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de privacy van alle bezoekers van de website. Door gebruik te maken van deze website kun je Moekes Maaltijd persoonlijke gegevens verstrekken. Wij hechten veel belang aan de privacy van alle websitebezoekers en besteden daarom de grootst mogelijke zorg aan de omgang met en bescherming van persoonsgegevens. Moekes Maaltijd verwerkt gegevens in overeenstemming met de voorwaarden van de Algemene Gegevensbeschermingsverordening. Deze verklaring is van toepassing op alle informatie die je aan Moekes Maaltijd verstrekt.

 

Als je gegevens achterlaat op deze website

Moekes Maaltijd bewaart en gebruikt alleen persoonlijke gegevens die je direct hebt verstrekt, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld voor verwerking. Je gegevens worden niet gebruikt voor andere dan de in deze verklaring beschreven doeleinden, of zoals logisch zou zijn voor een optimale dienstverlening.

 

Dit is hoe wij omgaan met jouw data

Je persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt voor de uitvoering van verzoeken van jou, voor relatiebeheer en voor direct marketing doeleinden. Op basis van de informatie in je profiel kunnen wij je meer informatie sturen op basis van jouw interesses.

 

Nieuwsbrief en contactformulier

Via de Moekes Maaltijd nieuwsbrief kun je op de hoogte blijven van de producten en diensten van Moekes Maaltijd. Je kunt je aanmelden voor een nieuwsbrief door middel van een formulier op de website. In onze nieuwsbrief kun je via een link je communicatievoorkeuren aangeven. Als je een contactformulier op onze website invult, worden de door jouw verstrekte gegevens zo lang bewaard als nodig is om jouw bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen. Voor commerciële doeleinden kunnen wij contact met je opnemen. 

 

Verstrekking van informatie aan derden

Wij geven de door jouw verstrekte gegevens door aan derden indien dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering of indien dit noodzakelijk is voor het leveren van de gevraagde diensten. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij ervoor (ook met een overeenkomst) dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wij komen ook met de derde partij overeen dat je gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn.

Bovendien zullen wij de door jou verstrekte informatie niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen omvatten onze website en IT-systemen om je gegevens veilig op te slaan en misbruik te voorkomen. Je gegevens worden via beveiligde verbindingen over het internet verstuurd en worden verwerkt en opgeslagen in cloud-diensten.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet, of mobiele telefoon worden geplaatst. Moekes Maaltijd maakt op deze website van twee soorten cookies gebruik:

  • Functionele cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren. Voor het gebruik deze cookies is het niet vereist om je daarvoor toestemming te vragen.
  • We maken gebruik van Google Analytics. In overeenstemming met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft Moekes Maaltijd gekozen voor een privacy vriendelijke instelling van Google Analytics. Dit betekent onder andere dat Moekes Maaltijd een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten, het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en “gegevens delen” is uitgeschakeld. Op basis van deze instellingen is het niet vereist om je daarvoor toestemming te vragen.

Als je de gegevens die via cookies op je computer zijn opgeslagen wilt verwijderen, dan kun je dat doen via de instellingen van je browser.